Zámek dveří - blokování pračky

Zámek dveří – blokování dveří, závora pračky

Pokud pračka nezamkne dvířka, jednou z příčin může být poškozený zámek dveří.

Je několik příčin, proč zámek nefunguje:

na závoru natekla voda a nastal zkrat
opotřebení zámku, když bimetal už neplní svou funkci
spínací kontakt je zanesený nebo ohořelý
vlivem vlhkosti se západka závory nepohybuje nebo pružinka v zámku je zrezivělá
mechanické poškození

Zámek se dá jednoduše proměřit i přezkoušet funkčnost.

Nákupní košík

Výrobca

Přejít nahoru