Formulár na odstúpenie od zmluvy

Vyplňte tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy na všetok tovar alebo len na niektorú položku.

Komu: Trust-sk s.r.o., Šrobárova 13, 058 01 Poprad, IČO: 53784634

Tovar zašlite na adresu: Róbert Krakovský poste restante pošta 2 05802 Poprad tel. 0904 459 735 Odporúčam vám tovar riadne zabaliť, aby nedošlo k poškodeniu počas prepravy (za prepravu tovaru zodpovedá odosielateľ), prípadne poistiť. Tovar neposielajte na dobierku, náhrada vám bude vrátená na účet.

Vyplňte nasledujúce údaje:

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vám peniaze za tovar zašlem prevodom na váš účet v zákonnej lehote 14 dní.

Nákupný košík
Návrat hore