Záruka na náhradné diely

Záruka na náhradné diely sa riadi obchodným a občianskym zákonníkom, pre koncových zákazníkov je záručná doba 24 mesiacov. Nami dodané náhradné diely sú určené na ďalšiu odbornú montáž do elektrospotrebičov.

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené mechanickým poškodením, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach a neodbornou montážou v prípade náhradných dielov určených pre montáž kvalifikovanou a odborne zdatnou osobounakoľko neodborná montáž môže spôsobiť poškodenie ako dodaného náhradného dielu tak i samotného spotrebiča, či spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Všetky diely na reklamáciu posielajte poštou na adresu:

Róbert Krakovský

Poste restante Pošta 2

058 02 Poprad

V prípade inej doručovacej spoločnosti na adresu:

Róbert Krakovský

Hraničná 8

058 01 Poprad

Nákupný košík
Návrat hore